Tagarchief: Opvoeding

Agressie bij kinderen volgens Peaceful Parent Institute

 

sharing-circles-150x150Het is een enorme uitdaging om kalm en peaceful te blijven als je zoon of dochter  woedend is. Jane Nelsen heeft er al veel over geschreven [The anger Wheel of Choice]en ook een prachtig boekje geschreven over de cool- out- space. Hoe woede werkt and how your lid flips. En vooral wat je kunt doen om jezelf en je kind te helpen om weer tot rust te komen. Het tijdig signaleren dat je emoties hoog oplopen en de volwassene zijn. Een gevecht aangaan met je kind en proberen ze te overwinnen is ieder geval precies het verkeerde om te doen. Het lijdt tot machtsmisbruik en je kind leert daar niks van.  Ook als je dat allemaal wel weet, gebeurt het natuurlijk wel eens dat je uit je slof schiet. En dat is ook niet erg. Excuses maken voor je gedrag en laten zien dat er niks mis is met sorry zeggen is een belangrijke les.

Met de start van school en alles wat daar bij komt kijken staan kinderen onder meer druk. Ze kunnen stress ervaren van het moeten en hebben thuis meer ruimte nodig om te ontmoeten.

Your child needs you to help them change rather than demand they change.  An aggressive child is a stressed child, but aggression is the behaviour that generally elicits the least care and empathy from adults, but sadly it’s when they need our sensitivity the most.  If we could respond to very out of balance behaviour with some of the same qualities that we respond to physical illness, we’d live in a society where emotional instability in families is much less of a problem.
[from www.peacefulparent.com/agression]

In mijn zoektocht naar wat extra handreikingen om beter om te gaan met woede vond ik deze website Peacefulparenting . Er zit veel in wat ook Jane Nelsen beschrijft in haar boek Positive Discpline.  Echter Genevieve behandelt ook uitgebreid vragen van mensen online en die zijn erg herkenbaar en leerzaam om te lezen. Het valideren van het gevoel en zelf rustig blijven is van groot belang. Laten weten dat je het kind niet afkeurt. Kinderen moeten de kans krijgen te leren om emoties te reguleren zonder veroordeling maar met hulp. Dat gaat niet vanzelf. Daarin speelt verschil in temperament een rol  maar ook de gevoeligheid van een kind. Wat cruciaal is dat je als volwassene altijd beseft dat jij de volwassene bent en deze kans moet aangrijpen om te laten zien dat er onvoorwaardelijk van het kind gehouden wordt.

Peaceful parenting institute New Zealand biedt op allerlei manieren ondersteuning en geeft informatie.

Wat mij betreft de moeite waard om eens te grasduinen als je het ouderschap als vak ziet!

 

Emmi Pikler: het belang van vrije ontwikkelingsruimte voor baby&peuter

Mijn goede vriendin heeft een zoontje van bijna 1. Mijn zoon is al bijna 6. Dit had ik graag toen geweten. Daarom nu voor iedereen die nu nog volop in de babytijd zit of gaat komen. Emma Pikler.

Emmi Pikler

“De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen.”

Emmi Pikler (bron:Pikler.nl)

Haar methode is gebaseerd op het uitgangspunt van het competente wezen. De bedoeling is het kind natuurlijk binnen veilige kaders zelf te laten ontdekken en ontwikkelen in het eigen ritme.

Iedereen met kinderen weet eigenlijk wel dat alles wat echt is veel interessanter is dan hetgeen dat speciaal bedacht is voor kinderen door volwassenen.

Op de website van de Pikler stichting Nederland vind je veel informatie over deze methode en ook over professionals die zijn opgeleid tot Pikler Pedagoog.

Je kunt je opgeven voor de speelruimte. Dan kan je onder begeleiding van een Pikler Pedagoog je baby laten kennis laten maken met deze methode in een groep met andere kinderen.  Als ouder ben je er bij en je leert goed te observeren.

 

 

Bendoobox maak kennis met ICT

Doe meer met ICT dan gamen en slechts eindgebruiker zijn!  De bendoobox is er op gericht om kinderen (maar ook volwassenen) meer vertrouwd te maken met techniek. Voor iedereen die denkt dat zijn kind niet slimmer wordt van gamen. Laat je kind zien dat je ook zelf kunt sleutelen en programmeren.

banner_basis

 

In de box vind je ook een boekje waarin verschillende lessen staan. Zo leer je over programmeren en hoe een robot kunt laten lopen.

Op youtube kan je lessen volgen die ondersteunend zijn aan het lesmateriaal.

HELP mijn zoon van 5 wil ook mine-craft

Ik vind mezelf redelijk bij de tijd als het om games en nieuwe media gaat. Maar nu mijn zoon van 5 op school geconfronteerd wordt mine-craft voel ik me ineens niet meer zo bij de tijd.

Gelukkig was daar MINEMUM Bec uit Australië. Zij heeft een website MINEMUM.com, hier staat alles wat je als moeder zou willen weten over minecraft. Een ware crash-course mine craft!

Ze waarschuwt voor de inzuigende werking van het spel in een artikel dat de titel heeft HELP MY KIDS ARES OBSESSED WITH MINECRAFT. Ze legt uit waar de obsessie vandaan komt, wat mine-craft anders maakt dan andere spellen en geeft tips hoe je op een gezonde en plezierige manier met dit spel bezig kunt zijn. Voor jongere kinderen komt ook hier heel duidelijk aan bod dat begrenzing van de duur van spelen van groot belang is. Maar ook de betrokkenheid van ouders bij dit spel. Zorg dat je de taal van het spel begrijpt zodat je ook mijlpalen in het spel als afronding kunt gebruiken. Of zoals Bec het noemt transitie moment.  

Hieronder een aantal tips om je kind veilig met mine craft te laten spelen.

Tips for fixing:

 • Play in single player mode
 • Play in multiplayer mode with people in your house via a LAN server
 • Start your own multiplayer server
 • Join servers run by people you know or can trust
 • Practice playing on single player first… then a multiplayer LAN… then a server with friends… before venturing into playing with people you don’t know
 • Join a family-oriented server that uses whitelisting
 • Help them learn how to deal with griefing

 

 

De noodzakelijk nuancering Onvoorwaardelijk Ouderschap volgens Kohn

Een tijdje geleden las ik via Blendle een artikel uit KNACK van 11 maart 2015. Het artikel is geschreven door Ilse Degryse.  Een aanrader voor iedereen die aanvoelt dat straffen en belonen niet deugt en dat grenzen stellen wel nodig is.

In het artikel sparren ze met Bart Soenens, professor ontwikkelingspsycholigue aan de Universiteit van Gent.  Ze rafelen als het ware de gezichtspunten van Kohn uit tot de alledaagse praktijk. Een stukje noodzakelijk nuanacering omdat het anders wel erg laissez-faire kan overkomen.

Ik ben zeer enthousiast over dit artikel omdat het deze opvoedingsstroom toegankelijker maakt.  Je begrijpt misschien al dat deze vorm van opvoeding mij zeer aanspreekt.  Het brengt een gezin veel ruimte voor eigenheid, liefde en respect. Hieronder kort een aantal elementen van onvoorwaardelijk ouderschap.

 • onvoorwaardelijk ouderschap is ook grenzen stellen en grenzen trekken
 • essentieel bij onvoorwaardelijk ouderschap is onderscheid maken tussen het kind als persoon en zijn gedrag
  Een voorbeeld: je zoon pakt de lego af van een ander kind. Zeg dan niet: “Wat ben je stout” of: “We hebben toch altijd last met jou”. Maar zeg: “Denk je niet dat Max zich heel verdrietig voelt als jij hem niet laat meespelen?” Dan heb je geen kritiek op je kind als persoon, maar geef je wel aan wat moreel en sociaal wenselijk gedrag is.’
 • Grens stellen maar niet onverwacht en irrelevant tot de gebeurtenis. En houd het kort. No strings attached.

Voorwaardelijk ouderschap maakt bijvoorbeeld gebruik van psychologische controle.  Het houdt in dat je inspeelt op de intern controlerende gevoelens van je kind zoals schuld, schaamte of verlatingsangst. Dit soort straffen, of methoden om tot wenselijk gedrag te komen, kan je kind  ernstig onder lijden. Bijvoorbeeld wanneer je voorwaarden stelt aan je beschikbaarheid en liefde.  Je kind negeren totdat hij/zij weer doet wat jij graag ziet.  Dat creëert bij je kind gemengde gevoelens. Enerzijds toch loyaal  en gehoorzaam willen zijn om de liefde van de ouder niet te verliezen en anderzijds gevoelens van kwaadheid om zo onder druk gezet te worden.  Dit is een van de effecten die Jane Nelsen ook beschrijft in haar boek Positive Discipline, waarin zij zich ook hard maakt voor opvoeding zonder straffen en belonen.

Een ander punt dat wordt aangehaald in dit artikel is die van het eigen perspectief. Daarmee bedoelen we het perspectief van de ouder.

Ouders houden meestal onvoorwaardelijk van hun kinderen, zegt Kohn, maar toch grijpen ze snel terug naar voorwaardelijke opvoedmethodes. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is volgens hem dat ze te veel redeneren vanuit hun eigen perspectief. Ze verplaatsen zich te weinig in hun kinderen, hebben te weinig oog voor de emoties en gedachten die achter het gedrag van hun kinderen zitten.  Ook Jane Nelsen heeft in haar boek een “mistaken goal chart” opgenomen mede gebaseerd op Dreikurs.  Het geeft je als ouder houvast om te achterhalen waarom je kind bepaalt gedrag laat zien.  Het leert je achter het gedrag te kijken. Dat geeft ook ruimte om het niet persoonlijk op te vatten, dat een kind moedwillig gedrag vertoont om jou dwars te zitten.

Hoe je als ouder reageert, hangt ook af van hoe je op een meer filosofisch niveau naar je kinderen kijkt, zegt Soenens in het artikel van KNACK. ‘Geloof je dat een kind van nature goed is en ter wereld komt met een nieuwsgierigheid en drang om te weten en dingen uit te proberen, dan zul je je makkelijker in zijn of haar perspectief proberen te verplaatsen. Ga je er daarentegen van uit dat kinderen ongeleide projectielen zijn vol driften die gekanaliseerd moeten worden als je wilt dat ze een beetje sociaal treffelijk in de buitenwereld komen, dan zul je minder tolerant zijn en sneller tot harde, controlerende maatregelen overgaan.’

Voor het hele artikel ga naar Blendle

Knack